Tietosuojaseloste 16.7.2018

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 16.7.2018. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Pidän huolta Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn periaatteet. Rekisteri on nimeltään asiakas- ja markkinointirekisteri. Tarkemman kuvauksen saat kysyttäessä.

Rekisterin ylläpitäjät, Y-tunnus ja yhteystiedot

Elina Jaanisalo (elli@pidanhuolta.fi) ja Noora Viitanen (noora@pidanhuolta.fi),

Pidän huolta Oy, 2908883-5

Os. Himminpolku 2 lh, 37500 Lempäälä.

Edellä mainitut rekisterin ylläpitäjät ovat myös yhteyshenkilöitä rekisteriasioissa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakasrekisteriin kerätään Pidän huolta Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota lainmukaisesti ja asianmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon ja neuvontaan sekä toimintamme markkinointiin sekä sopimusten mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen sekä yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa asiakkaan itse hänestä luovuttamia tietoja. Nimen lisäksi voidaan tallentaa tarpeellisia yhteystietoja, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä muita tarvittavia henkilötietoja kuten syntymäaika, y-tunnus, tiedot asiakkaan tekemistä ostoista ja niihin liittyvistä erityistoiveista, ostojen ajankohdista ja laskuttamisesta, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja ylös kerätään vain tietoja, joita asiakas on itse yritykselle luovuttanut esimerkiksi ilmoittautumisen tai sähköpostilistaan liittymisen yhteydessä. Edellä sanotun lisäksi Pidän huolta Oy voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Yrityksemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita. Kaikki Pidän huolta Oy:n alihankkijat ja yhteistyökumppanit noudattavat EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta ja muun lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten. Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Rekisteriin kirjattuja tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihin. Sekä virtuaaliset että manuaaliset aineistot säilytetään niin, etteivät ne päädy vahingossa asiattomien käsiin. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöille yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Tiedon korjaaminen ja muut oikeudet

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi toiselle palveluntarjoajalle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.