Mitä on Pidän huolta?

 

Pidän huolta on yhteyttä, oivaltamisen iloa sekä kulkemista kohti hyväksyvää, lempeää ja huolta pitävää mielentilaa. Jaamme yhteisen huolen siitä, kuinka pahoinvointi lisääntyy, uupuminen on normaalia ja yksinäisyys on kasvava ilmiö. Lisäksi riittämättömyyden tunne on arkipäivää kulttuurimme suoritus- ja yksilökeskeisessä ilmapiirissä. Haluamme vastata näihin aikamme haasteisiin herättämällä keskustelua ja rohkaisemalla ihmisiä kohti elämäntapaa, jossa huolenpito on keskeistä. Huolenpidolla tarkoitamme itsestä ja toisista välittämistä sekä rakkautta arjen teoissa ja valinnoissa. Uskomme, että suuntaamalla huomiota tietoisesti sekä tekemällä pieniä arkisia valintoja voimme vaikuttaa hyvinvoinnin ja yhteyden lisääntymiseen. Pidän huolta -tilaisuudet, blogin pohdinnat sekä sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuksia pysähtyä, oivaltaa, kohdata ja tulla kohdatuksi. Pidän huolta kokoaa yhteen ihmisiä, jotka haluavat olla edistämässä hyväksyvämpää ja kohtaavampaa kulttuuria.

 

 

Yhteys itseen on hyvinvoinnin perusta: sen avulla on mahdollista kohdata elämän eteen tuomat syvyydet, tasanteet ja huiput. Yhteyttä itseen tarvitaan niin tunteidensäätelyssä, valintoja tehdessä kuin sen tavoittamisessa, mitä milläkin hetkellä tarvitsee. Yhteys itseen on perusta myös sille, että voi löytää yhteyden toiseen. Tavalla, jolla olemme vuorovaikutuksessa ja rakennamme yhteyttä, on merkitystä niin yksilön kuin yhteisön hyvinvointiin. Pidän huolta kannustaa rakentamaan ja vahvistamaan yhteyttä itseen sekä toisiin. Luotamme siihen, että asioiden pohtiminen ja jakaminen yhdessä vie pidemmälle kuin mihin yksin pohtimalla on mahdollista päästä.

 

 

 

Tutkaileva, utelias mieli on meille tärkeä työkalu ja haluamme pitää huolta uuden oppimisen ja oivaltamisen ilosta. Kutsumme tilaisuuksiimme asiantuntijoita puhumaan erilaisista huolenpidon teemoista. Kuulijana poimit sen, mikä sinua puhuttelee ja mikä juuri sillä hetkellä löytää elämästäsi tarttumapinnan. Emme usko nopeisiin, kaiken elämässä yhtäkkiä muuttaviin konsteihin. Kuitenkin uskomme, että oivaltaminen voi olla alku jollekin tärkeälle, pienelle tai suurelle, muutokselle. Haluamme oppia lisää välineistä, joilla omassa elämässä voi vahvistaa huolenpitoa ja joiden avulla voi edistää omaa henkilökohtaista kasvua.    

 

 

Pidän huolta pyrkii kohti hyväksyvää, lempeää ja huolta pitävää mielentilaa, jonka uskomme olevan mahdollinen meille kaikille aikaan, kaaokseen tai järjestykseen katsomatta. Mielentilana Pidän huolta tuo viisautta ja levollisuutta jatkuvasti edessä oleviin pieniin ja suuriin valintoihin. Pidän huolta on yhdenlainen tapa olla ja elää.